Hallottatok már Kornya Mihályról? Tudtátok, hogy kulcsszerepe volt a szadai gyülekezet elindításában?
1880-ban jutott el Szadára. Mivel nem volt a községben ismerőse, az utcán járó-kelő emberektől érdeklődött, hogy hol fogadnák be, hol hallgatnák meg az igehirdetését. Többen otthagyták, szóba se álltak vele. Ez azonban nem keserítette el a láng-lelkű úttörőt. Addig fáradozott, míg elérte célját. Amint szembe jött vele egy ember, így szólította meg:
„ – Jó napot, kedves barátom! Én baptista paraszt vagyok, szeretném itt valahol valakinél prédikálni az evangéliumot és elmondani az én megtérési történetemet… Mondja meg, hol fogadnának be Szadán ebből a célból?”
Ez az ember a parókiára küldte, a másik a plébániát emlegette, míg egy harmadik így szólt:
„ – Itt Szadán van egy bolond, aki várja a tüzes szekéren való elmenetelt. Azt mondja, hogy ő nem hal meg, hanem – mint Illés próféta -, élve fog elragadtatni.”
Kornya tudomásul vette és kereste, hogy ki volna az. Megtudta, hogy tényleg van itt egy vallási őrjöngő, akit Szűcs Jánosnak hívnak. Nyomban utánajárt ennek a „bolond” Szűcs Jánosnak, aki be is fogadta Kornya Mihályt és társát, Lisztes Mihályt.
Kornya Mihály Szadán az első baptista istentiszteletet Szűcs János házában tartotta.