2017. június 18-án ismét bemerítési istentiszteletre gyűlt össze a veresegyházi és szadai gyülekezet. Legutóbb három női taggal bővült a gyülekezetünk, ez alkalommal pedig három fiatal férfi pecsételte meg döntését a bemerítkezéssel.

Igét hirdetett Bacsó Benjámin lelkipásztor, aki arról beszélt, hogy mi is a bemerítés, és miért olyan fontos, hogy a hitünket mások előtt is felvállaljuk!

Az első bemerítkező, Tarcali Barnabás így vallott hitéről: kétéves kora óta jár a veresegyházi imaházba. Nyaranta Tóalmáson ismerkedett az evangéliummal, míg megtérésére a szadai Örömhír gyermektáborban került sor egy személyes megtapasztalás után, amikor is Isten csodálatos módon válaszolt az imádságára. Bemerítési igéje: „Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.” (Zsolt 121,2–3)

Hajdu Ádám beszámolt arról, hogy szülei elhagyták, testvéreivel árvaházban nőtt fel. Nem látta értelmét az életének, míg Tóalmáson meg nem ismerkedett az Úr Jézussal. Bemerítési igéje: „Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak!” (Zsolt 27,10–11)

A harmadik bemerítkező, Fazekas Ákos elmesélte, hogy keresztény gyülekezetben nőtt fel. Fiatalon mély válságba került az élete, ekkor kezdett el közeledni Istenhez Tóalmáson. Több gyülekezetbe is járt itthon és külföldön egyaránt. Döntését az Úr mellett már korábban meghozta, és miután otthonra lelt a veresegyházi gyülekezetben, kérte bemerítését. Bemerítési igéje:„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)

Nagy ünnep volt ez a vasárnap a gyülekezetek életében, hiszen három fiatal is átadta az életét az Úrnak. Életükre kitartást és áldást kívánunk!