Különleges ünnepségre gyűlt össze a Veresegyházi Baptista Gyülekezet április 22-én. Hosszú évek készülődése előzte meg ezt az alkalmat. Gyülekezetünk 3 elöljárója kapta meg a bizalmat az Úr Jézustól és a gyülekezettől, hogy avatottként szolgáljon tovább. Évtizedes kipróbáltság előzte meg a felhatalmazásukat, melyet az avató bizottság végzett el ünnepi Istentisztelet keretében. Jelen volt egyházunk elnöke Papp János testvér, aki ünnepi beszédében a Kolossé 1: 24-28 alapján hirdette az igét. Alapgondolatként a titkokról szólt. Elsőként Isten kinyilatkoztatott titkáról beszélt, az evangéliumról, melyet rábízott Isten az általa kiválasztott emberekre. Isten kijelentette, mégis titok maradt. Erről a titokról kell fellebbenteni az avatandóknak a fátylat, hogy ne maradjon az ő szívükben, hanem áldásként kiömöljön a még nem hívők életébe is.  A második titok a személyes életünk, amelyben kialakul Istennel a személyes kapcsolatunk az élet eseményeiben, viharaiban. A harmadik titok a szolgálat, melyre Pál apostol példájával adott illusztrációt. Ő végezte missziós munkáját, miközben imádkozott a gyülekezetekért, sőt gyötrődött, szenvedett értük. Eközben utazott, leveleket írt és vállalta a szenvedést Krisztus testéért, ami az egyház. Negyedik titokként a szenvedő, mégis örvendező keresztények titkáról beszélt, amely a római arénáktól a mai korok szenvedő hívőinek életéig elér, Krisztus itt van köztünk! A szerető, szenvedést vállaló, az eljövendő dicsőség letéteményese Krisztus, Ő a példaképünk. Őt imádjuk, tiszteljük és szolgáljuk.

Ezután Bacsó Benjámin testvér, a helyi gyülekezet lelkipásztora, az avatandók eddigi szolgálataira emlékezve mondott bátorító szavakat. A gyülekezet bizalmáról szólva hangsúlyozta, hogy a több felelősséggel való felruházás és a gyülekezet szeretete, még odaadóbb szolgálatra teszi késszé a felavatandó testvéreket. Ennek a gondolatnak a jegyében kérte őket bizonyságtételre.

Csernus Zoltán, testvér bizonyság tételében elmondta, hogy fiatalkorában megtérve feleségével együtt a Nap utcai Baptista gyülekezetben merítkezett be. Révész Árpád lelkipásztor szolgálata formálta és készítette fel őket a misszió rájuk eső részére. Ő a gyülekezetbe bejövő, beépülő, hitharcukat vívó hívők támogatására, tanítására kapott elhívást Istentől. Megtiszteltetésként értékelte, hogy a veresegyházi gyülekezet színe előtt állhat avatandóként. Kiemelte, ez azt jelenti számára, hogy a gyülekezet szereti és számít rá.

Papp Zoltán testvér először is a gyülekezet bizalmát köszönte meg. Ő gyermekkorában tért meg az etióp kincstárnok története hatására. Azóta is gyülekezetben szolgál és Isten vezetését, áldását érzi életében. Több fontos döntésében is az Úr útmutatása alapján járt el, noha többször vívott az alkalmatlanság gondolatával. Hasonlóképpen megharcolta az avatottság felelősségével járó döntést, melyben lelkipásztora, Bacsó Benjámin, és felesége Krisztina erős bátorítást jelentettek számára.

Huszti Béla testvér, aki gyermekkorában tért meg, elmondta, hogy mindig is Isten szolgálatában élt. Az Aradi utcai egykori egyházközpont gondnokának fiakén, a mindennapi takarításban munkatársként, a hozzájuk betérő lelkipásztorok küzdelmeinek tanújaként, lelki társaként vett részt a szolgálatban. Ő is megvívta harcát az alkalmatlanság érzésével. De megértette, hogy amire eljutott a hosszú évek alatt a szolgálatában, már régóta az, amire most avatják.

Ezek után Barbarics Péter,a presbitertanács elnöke vezette fel az ünnepélyes fogadalomtételt. Csernus Zoltán testvér presbiterként, Papp Zoltán és Huszti Béla testvér diakónusként folytatja eddigi szolgálatát. Az avatandókat Papp János egyházelnök, Ujvári Ferenc egyházkerületi elnök, Barbarics Péter presbiter, Bacsó Benjámin helyi lelkipásztor avatta fel kézrátételes imádsággal.

Az egyházkerület nevében Újvári Ferenc lelkipásztor testvér, a helyi gyülekezet nevében Tarcali Géza elöljáró testvér köszöntötte az avatottakat.

Az ünnepély Bacsó Benjámin zárszavaival, a gyülekezet áldáskérő énekével és Papp János egyházelnök áldás imájával zárult.

Az Úr közel!

Képek az eseményről: https://www.flickr.com/photos/147434800@N04/albums/72157668638295628

Videó az eseményről: https://www.youtube.com/watch?v=9Lgr1OSmvXE